Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wszechstronna oferta edukacyjna jest odpowiedzią na potrzeby runku pracy oraz aspiracje edukacyjne zainteresowanych.

Korzyści płynące z podejmowania studiów podyplomowych są kluczowe dla wzrostu konkurencyjności na rynku pracy: podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowych umiejętności oraz doskonalenie tych już posiadanych.

Kontakt:

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80
Privacy Policy