Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

WWW stránka:
www.ckp-lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego przy AHE w Łodzi kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. Proponujemy kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Nasze studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, filologów, kadry zarządzającej i pracowników firm oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych realizowanych przy AHE, odbywa się w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych i trwa dwa, trzy lub cztery semestry. W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się warsztaty i ćwiczenia dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.

Kontakt:

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
tel. +48 42 631 58 00/01
Privacy Policy